Koupě nemovitosti

Při otázce koupě domu nebo bytu se alespoň jednou v životě ocitne každý člověk; někdo po skončení studia, někdo při zakládání rodiny a jiný zas v okamžiku, kdy si našetří na takovou nemovitost, jakou chce mít. Při tomto kroku je samozřejmě nutné zvážit několik věcí: částku, kterou chceme nové bydlení financovat, ostatní faktory, které z pohledu spotřebitele o vhodnosti daného domu či bytu rozhodují (poloha, občanská vybavenost a podobně), av neposlední řadě otázku, zda tento krok svěříme realitce, nebo budeme všechny náležitosti uskutečňovat sami. Řekneme si tedy blíže o tomto úkonu ao všech krocích, které budeme muset absolvovat.
 


 
Při otázce koupě domu nebo bytu se alespoň jednou v životě ocitne každý člověk; někdo po skončení studia, někdo při zakládání rodiny a jiný zas v okamžiku, kdy si našetří na takovou nemovitost, jakou chce mít. Při tomto kroku je samozřejmě nutné zvážit několik věcí: částku, kterou chceme nové bydlení financovat, ostatní faktory, které z pohledu spotřebitele o vhodnosti daného domu či bytu rozhodují (poloha, občanská vybavenost a podobně), av neposlední řadě otázku, zda tento krok svěříme realitce, nebo budeme všechny náležitosti uskutečňovat sami. Řekneme si tedy blíže o tomto úkonu ao všech krocích, které budeme muset absolvovat.
 

Přístup k informacím, což je třeba si všímat

V současnosti si můžeme vybírat z tolika možností, že v tomto prvním kroku není nejmenší problém; zde závisí na povaze zájemce, zda si chce sám obhlédnout všechny nemovitosti, které mu prostřednictvím internetu či realitního časopisu „padli do oka“, nebo upřednostní raději exkluzivní smlouvu s některou z realitních kanceláří a bude tím pádem od množství pochůzek ušetřen. Pokud si hledáme byt nebo dům sami, nezaškodí projít si nabídku co nejpodrobněji a nespoléhat se na jeden zdroj – ta samá nemovitost totiž může být nabízena různými realitními kancelářemi a může se lišit i její cena. Ta se zvykne „upravit“ i tehdy, pokud se daný objekt po nějakou dobu neprodá.
 
Dalším krokem by měla být podrobná obhlídka, během níž si samozřejmě třeba všímat i zdánlivé detaily, abychom skutečným stavem nemovitosti nebyly později nemile překvapeni. Všímat si třeba nejen „klasické“ aspekty, jako stav stěn, podlahy, oken a podobně, ale důkladné prohlídce třeba podrobit i stav přívodů plynu, vody a elektřiny a důkladně se informovat o všech úpravách, které byly dosud provedeny.
 
Zapomenout se nevyplatí ani na otázky ohledně vysporiadanosti pozemku, na kterém nemovitost stojí. Problémy v této oblasti totiž mohou nového majitele „doběhnout“ io desítky let.
 
Kromě stavu a vysporiadanosti si třeba dát pozor i na samotné okolí, ve kterém po koupi domu či bytu budeme žít. Není to jen otázka výše zmiňované občanské vybavenosti, i když, samozřejmě, i ta je důležitá. Stojí za to blíže si všímat i takové zdánlivé detaily, jako vztahy mezi sousedy či organizaci při úklidu bytového domu – o celkové „klimatu“ to může hodně naznačit.
 
Rovněž nezaškodí informovat se o budoucnosti celé lokality – například zda se v blízkém okolí neplánuje smetiště nebo dálnice, co se dá zjistit z volně dostupných zdrojů. Stejně nepotěší výstavba „megaobjektu“, který nejenže zničí výhled, ale zpravidla se z tiché lokality stane něco úplně jiného. tip: www-weichert-cz/
 
Když už má zájemce nemovitost vybranou, znovu se může rozhodnout, zda osloví realitky, nebo zda bude uskutečňovat koupi ve vlastní režii. Při druhé možnosti je třeba si důkladně nastudovat vše, co koupě nemovitosti zahrnuje, což není ani jednoduché, ani lehké, avšak při důkladném nastudování se to zvládnout dá a kupující ušetří provizi, kterou by si realitka za služby účtovala. Na druhé straně první možnost je sice dražší, ale pro klienta mnohem pohodlnější.
 

Smlouva o budoucí kupní smlouvě

Když máme nemovitost vybranou a na ceně jsme se s původním majitelem také dohodli, následuje vypracování a podepsání tohoto dokumentu. Ten je potřebný z toho důvodu, že málokdo má prostředky na koupi připravené v hotovosti a většina kupujících si potřebuje požádat o hypoteční úvěr. Za ten však nezřídka ručíme právě tou konkrétní nemovitostí, takže celý proces může nějakou tu chvilku trvat. Smlouva o budoucí kupní smlouvě slouží k tomu, aby ji majitel nenabízel k prodeji dál, a také je to závazek zájemce, který při jejím podpisu skládá zálohu. Vždy má ještě možnost od koupě odstoupit, ale v takovém případě by o zmíněnou zálohu přišel.
 

Kupní smlouva

Když je prodej dohodnutý a úvěr vybavený, přistupuje se k vypracování a podepsání kupní smlouvy. Ta je upravena podle občanského zákoníku nebo Obchodního zákoníku podle toho, zda jde o úkon mezi fyzickými nebo právnickými osobami. Obsahovat musí předmět smlouvy (v tomto případě je to konkrétní nemovitost), jeho cenu, obě strany se svými údaji, jakož i všechna jejich práva a povinnosti. Smlouva nabývá účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
 
Prodávající i kupující musí být přesně specifikaci, aby nedošlo ke komplikaci v důsledku záměny osob – uvádějí se proto i rodné příjmení, rodná čísla, data narození, trvalé bydliště, rodinný stav a státní občanství. Při bytech se uvádí kromě přesné adresy i parcelní číslo, popisné číslo, číslo listu vlastnictví, výměra parcely, na níž stavba stojí, označení katastrálního území a zprávy katastru, a také podíl na společných částech bytového domu.
 
Rovněž se samozřejmě uvádí výška dohodnuté kupní ceny a způsob, jakým kupující zaplatí. Uvádí se i prohlášení, že prodávající má k tomuto úkonu právo a že na nemovitosti nejsou žádné zatajené tíhy. Dodává se také, že smlouva nebyla podepsána pod tísní, ale svobodně, vážně, srozumitelně av dobré vůli. Doplní se i některé termíny, například dokdy si původní majitel odhlásí trvalý pobyt z nemovitosti, jakož i agenda kolem užívání vody, elektřiny, plynu a zprávy nemovitosti, na které se pak musí přihlásit nový majitel.
 
Ten si zároveň může trvalý pobyt nahlásit až po vystavení listu vlastnictví, povinností nahlásit změnu na městském úřadě je udělat to do jednoho měsíce. Novému majiteli tak vzniká i daňová povinnost.
 

Vklad do katastru nemovitostí

 
Když se podepíše kupní smlouva a podepíše se návrh na vklad do katastru nemovitostí, jedno i druhé je třeba vzít na katastrální úřad. Pokud je vše v pořádku, ten proběhne zápis do katastru nemovitostí. Lhůta zápisu je cca tři měsíce a když se proces uzavře, nemovitost je převedena na kupujícího, tedy nového majitele. Za vyšší administrativní poplatek je však možné vybavit celý proces za mnohem kratší čas.
 

Na co si dát při koupi nemovitosti pozor

Krokem číslo jedna by měla být samozřejmě volba dobrého právního zástupce; tento krok výrazně minimalizuje riziko podvodu, které v současnosti podle statistik není malé. Důsledné čtení smluv a co nejvíce podrobných otázek je samozřejmostí, stejně jako výše zmiňovaná všímavost při obhlídkách. Důraz třeba dát zejména na „prověření“ osoby, která se představí jako vlastník nemovitosti – čí jím opravdu je.
 
Také třeba dát pozor na to, aby prodávající nezatajil nejen skutečný stav nemovitosti, ale například věcné břemeno. To by však bylo zapsáno v evidenci katastru, takže to, zda je nemovitost bez tiarch, si třeba zjistit v první řadě tam. Věcné břemeno, například tíha na dožití, se dá vyřešit i tak, že se jí dotyčný oprávněný zřekne například za finanční kompenzaci. K tomuto kroku však třeba ochotu všech zúčastněných stran.
 
Koupě nemovitosti je nejen důležitým životním krokem, ale zejména investicí celoživotních úspor a nezřídka i půjčených peněz. Dá se tedy říci, že opatrnosti nikdy není dost a důsledné studování smluv nás může ochránit nejen od několikaletých tahanic po soudech, ale i od nepříjemného stavu nazývaného „finanční souchotiny“. Prodej přes realitky či bez ní má vždy své výhody i nevýhody, avšak dobrý právní zástupce by ani při jednom variantě neměl chybět.

 
Přečtěte si více
 

Vše, co potřebujete vědět o plechové garáži

Máte rádi své auto? Tak to byste jej neměli nechat volně stát kdes na trávníku. Žádné takové auto vám příliš dlouho nevy...

Obrazy vylepšují bydlení

Obraz jsou dnes jedním z nejlepších doplňků, pokud chceme zútulnit náš moderní interiér, zpříjemnit si bydlení podle naš...

Nové byty v Praze

Zajímáte se o byty v novostavbe v Praze? Hledáte nové možnosti bydlení? Nemůžete najít vhodný byt s plnou občanskou vyba...

Doporučiť inzerát

Email Agent