Povinnosti nového vlastníka bytu

Pokud již máte za sebou samotnou koupi bytu, je třeba provést několik dalších povinností. Všechny souvisejí se změnou vlastníka nemovitosti. Základem je předávací protokol V první řadě je třeba po podpisu kupní smlouvy vypracovat předávací / předávací protokol, ve kterém uvedeme přesné stavy měřitelných energií a evidenční čísla měřičů. Je vhodné v tomto protokolu uvést i stav probíraného / předávaného bytu (pokud nejdříve provádíte byt a až později ji přebíráte, je někdy vhodné udělat i fotodokumentaci jako přílohu k protokolu – oceníte ji v případě sporů o stavu bytu), případně soupis movitého majetku, který se spolu s bytem odevzdává. Také by neměl chybět soupis odevzdaných klíčů a jejich počet.
 
Tento protokol Vám pomůže hned při druhém důležitém kroku, a to při prohlášení energií. Měli byste navštívit dodavatelů vody, elektrické energie, zemního plynu, kabelové televize a pod. Smlouvy s dodavateli energií vyplňujeme přímo při převzetí / odevzdání bytu automaticky av případě zájmu je i doručujeme na příslušné zákaznická centra.
 

Změna správce bytu

Co ale absolvovat budete muset v případě nabytí bytu je změna u správce bytového domu (případně ve Společenství vlastníků bytů). K akceptaci změny se budete muset prokázat návrhem na vklad vlastnického práva s razítkem příslušné zprávy katastru o převzetí nebo přímo listem vlastnictví s evidovaným novým vlastníkem.
 

Městský nebo obecní úřad

Zároveň se musíte přihlásit u správce daně z nemovitosti – jde o splnění ohlašovací povinnosti. Vaše kroky budou tedy vést na obecní nebo městský úřad. Zde se prokážete listem vlastnictví a kopií kupní smlouvy. Následně musíte podat daňové přiznání pro daň z nemovitostí. Podává se jen jednou, následně úřad zasílá výměr každoročně i bez potřeby podat nové přiznání.
 
Nezapomeňte na změnu trvalého pobytu a následně i na změnu údajů o trvalém pobytu v katastru nemovitostí! Katastr bude díky tomu oficiálně vědět, kde máte trvalý pobyt a bude tam iv budoucnu doručovat listiny, čímž můžete předejít např. realitním podvodům. Na tento poslední krok mnoho lidí zapomíná.
 
Pokud byste zjistili, že předchozí vlastníci si z různých důvodů trvalý pobyt ve vaší nově nabyté bytě nezrušili, můžete požádat obec návrhem o zrušení jejich trvalého pobytu. Prokázat se budete muset samozřejmě listem vlastnictví. Je důležité vědět, že trvalý pobyt nezakládá žádná práva k bytu a má jen evidenční charakter.
 
frontdoor.cz

 
Přečtěte si více
 

Pronájem bytu od A do Z

Chystáte se na pronájem bytu za účelem zhodnocení investice do nemovitosti? Nemáte dostatek zkušeností? Chcete znát pár ...

Dodávky pro každou příležitost

Převést velký náklad může představovat pro někoho problém, který musíme co nejdříve vyřešit. Jestliže jsme se ocitli v s...

Pronájem dodávky

Situaci, kdy jsme potřebovali nutně něco převést nebo nám v ten nejnevhodnější okamžik vypovědělo auto službu, jsme ...

Doporučiť inzerát

Email Agent