Úschova kupní ceny

Co je úschova kupní ceny a jak funguje? Při každé koupi nemovitosti třeba totiž obzvlášť velký důraz kladen na způsob úhrady kupní ceny. V našich podmínkách ještě stále často kupující vyplácí kupní cenu tzv.. „Na ruku“ v hotovosti při podpisu kupní smlouvy. Často právě na žádost prodávajícího …
 


 

Kdy se vlastně stane kupující vlastníkem nemovitosti?

Nemovitosti kupující nenabude při podpisu kupní smlouvy, ale až po povolení vkladu vlastnického práva v katastru nemovitostí. Čili běžně ve lhůtě do 30 dnů. Tedy ne v den podpisu kupní smlouvy nebo podání návrhu an vklad do katastru!
 
Uvažujme. Co když katastr zápis ve prospěch kupujícího neprovede a kupující své často celoživotní úspory už nikdy neuvidí? Riziko kupujícího je velmi vysoké, pro lstivého prodávajícího, stále vlastnícího nemovitost a už i kupní cenu, je to naopak velmi lákavá situace. Řeknete si „je to blázen, já bych nic předem nevyplatil“. Zamyslete se však, a vzpomeňte si, kolikrát v životě jste někomu vyplatil nějakou zálohu? Vždyť se nebavíme jen o celkové kupní ceně, ale také o různých zálohách řádově v menších částkách. Ty také nejsou obvykle kryté žádným plněním.
 

Kupující běžně chrání své peníze

Jak tedy má kupující chránit své peníze? Základním pravidlem, které ctí i všichni kvalitní realitní zprostředkovatelé, je nevyplácet žádné úhrady bez řádného plnění ze strany prodávajícího. Pokud se bavíme o úhradě v hotovosti, jednoznačně nejlepším způsobem ochrany peněz kupujícího je úschova části nebo celé kupní ceny do úschovy. Za nejvhodnější formu takové úschovy považuji jednoznačně notářskou úschovu.
 
Notář realizující úschovy je ukládá na zvláštní účet úschov a disponuje pojištěním. Další formou je zřízení dokumentárního akreditivu v bance, kde kupující složí na svůj účet kupní cenu, kterou banka vinkulovat – omezí jeho možnost nakládání s prostředky na účtu.
 
Další formou úschovy je smluvní úschova u jiného odpovědného subjektu, což může být realitní kancelář, advokát nebo jiná osoba. Úschovu mimo notáře, banky, potažmo advokáta však důrazně nedoporučuji, vzhledem k omezené krytí rizika u těchto osob.
 

Jak funguje úschova?

Bavme se tedy o notářské úschově nebo úschově v bance. Obě takové úschovy se zřizují písemně a notář resp. banka rovněž písemně prohlásí, že úschovu za určených podmínek zřídili. Obecně tyto instituce vycházejí z kupní smlouvy az dohody o způsobu vypaltenia kupní ceny v ní stanovené. Běžně se uschovány peníze vyplatí prodávajícímu za podmínky, pokud předloží schovateli (tedy notáři nebo bance) výpis z listu vlastnictví pro právní účely bez tiarch resp. s přesně určenými tíha.
 
Dále je možné vyplacení ceny podmínit i předložením jiných dokladů, nejčastěji rozhodnutím o povolení vkladu a pod. Pokud tedy ve stanovené lhůtě (běžně do 60 – 90 dnů) určená osoba např. prodávající předloží schovateli potřebné doklady, schovatel mu kupní cenu vyplatí na předem určený bankovní účet.
 

Nač je to celé dobré?

Kouzlo úschovy spočívá v povinnosti prodávajícího nejprve převést vlastnictví na kupujícího a až následném inkasování kupní ceny nebo její části. Zároveň však prodávající má jistotu, že kupní cenu dostane, neboť je již uložena v skutečné instituci, na kterou kupující nemá dosah. Pokud ve stanovené lhůtě schovatel nedostane potřebné doklady, vrátí kupní cenu tomu, kdo ji složil, tedy kupujícímu. Úschovu je vhodné využít iv případě, pokud je zřejmé, že se kupuje nemovitost s tíhou a není jisté, zda ještě nějaké v dohledné době nepřibudou.
 

Kdo to bude platit? Já ne!

„Kdo to bude platit?“. Nuže pokud prodáváte bez realitní kanceláře, obvykle si tuto službu platí kupující, protože jeho peníze se chrání. Obvykle se ale bude snažit část této nepříjemné věci hodit i na ramena prodávajícího (spolu s ostatními náklady jako kuželky, osvědčení a pod.).

 
Přečtěte si více
 

Nové bydlení Praha 3 - Kubelíkova

Nové byty Praha 3 jsou ze všeobecného hlediska velice žádanou sounáležitostí v rámci poptávky po lukrativním bydlení. Ak...

Vše, co potřebujete vědět o plechové garáži

Máte rádi své auto? Tak to byste jej neměli nechat volně stát kdes na trávníku. Žádné takové auto vám příliš dlouho nevy...

Voda je dobrý sluha, vlhkost zlý pán aneb Jak efektivně na vysoušení?

Voda je k našemu životu nesmírně důležitá, nicméně vlhkost v prostorách našeho domu nebo stavby je nežádoucí. Neřešení p...

Doporučiť inzerát

Email Agent